FRANSSTYLISTUTBILDNING
Nästa kursstart: 26/3-2018
 

Grundutbildnig 12 800 kr exkl. moms / 16 000 kr ink. moms
I utbildningen ingår:

Kurslitteratur
Kursdokument
Inlogg till PB Sweden elevcentral
En yrkesguide av Maria Sundberg Stuxgren (240 sidor)
Härdplastutbildning & Intyg (giltigt i 5 år)
Säkerhetsdatablad på svenska
Startpaket till ett värde av 5000 kr
Yrkesutbildnings certificat från PB Sweden (vid godkända slutprov)

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är på totalt 6 dagar (4+1+1)
Kursstart
Dag 1 Härdplastutbildning
Dag 2 Teori
Dag 3 Praktik
Dag 4 Praktik
Återbesök
Dag 5 Eleven är välkommen tillbaka till skolan efter ett par veckor för att få feedback på plats. Då kan elev och lärare gå igenom det som eleven tycker är svårt praktiskt, öva på återbesök eller kanske gå igenom svåra delar av teorin. Det är en valfri dag, men den brukar ge eleven mycket hjälp på traven.

Slutprov
Dag 6 är det dags för slutprov. Slutprovet kan göras tidigast 6 veckor efter kursstart, och senast 6 månader efter kursstart. Eleven har möjlighet att göra provet senare till en kostnad*, dock aldrig senare än 12 mån från kursstart. Slutprovet är både teoretiskt och praktiskt. Vid kursstart får eleven grundlig genomgång av exakt hur slutprovet går till. Vid lyckat slutprov erhåller eleven Certificatet "Classic Lash Artist" från PB Sweden. Om eleven inte klarar slutprovet eller delar av slutprovet finns möjlighet till omprov enligt samma villkor som försenat prov.
 
Utbildningen innehåller:

Kontraindiktioner, hygien, franskunskap, anatomi, etik, ergonomi, företagande, säkerhetskrav, kundvård, skötsel, härdplastutbildning, produktkunskap, allergier, applicering, lashdesigns mm.
Förkunskaper & Förberedelser
Inga förkunskaper behövs, dock behöver du ha gjort en läkarundersökning och ha med dig ett tjänstbarhetsintyg för att vi ska utbilda dig. Utan detta intyg genomför vi inga kurser. Ta kontakt med företagshälsovården. Medtag anteckningsblock och penna. Under utbildningen behöver du dessutom 4 modeller att öva på. Vi ser det som en merit om du bokar in dessa själva, men kan även hjälpa till med att få tag på modeller.
* Teoriprov 400 kr exkl/500 kr ink. moms, praktiskt prov 800 kr exkl/1000 kr ink. moms